「転勤族」とは
アヒル
“転勤族” (てんきんぞく) là gì?

Một số bạn sinh viên người Nhật nói mình là “転勤族”, đây như là một cái tên đặc biệt để chỉ các gia đình không sống cố định ở một nơi nào vì người đi làm chính trong gia đình - “bố” thuyên chuyển công tác thường xuyên. Việc sống ở một nơi nào đó 3-5 năm rồi lại chuyển đi diễn ra vài lần trong những năm tháng học sinh của các bạn ấy.

Vậy thì tại sao lại có khái niệm “転勤族” ???
Các công ty luôn muốn nhân viên của mình phát huy tối đa năng lực, nếu ở một nơi nào đó quá lâu thì sức ì dần dần lớn hơn, khó có thể đưa ra được những ý tưởng hay, làm việc hiệu quả như lúc mới đầu. Vì vậy, sau khi làm một thời gian từ 3-5 năm, họ được chuyển sang chi nhánh khác ở tỉnh/ thành phố khác hoặc chuyển sang bộ phận khác để làm quen với công việc mới, nơi làm việc mới.

Người trụ cột chính trong gia đình - “bố” sẽ phải lựa chọn
1. Đi làm xa (không dẫn theo vợ con) - được gọi là 単身赴任 (たいしんふにん)
2. Đưa cả gia đình đến nơi ở mới - chính là nguồn gốc của 転勤族 (てんきんぞく)
Tuy nhiên, không phải công việc nào, công ty nào, bất kỳ ai cũng sẽ phải thuyên chuyển công tác nhiều như vậy đâu ^^
  • 0 WoW