Tờ 2000 yên
アヒル
Bạn có tờ tiền này không?
  • 0 WoW