Chế độ miễn học phí mầm non tại Nhật cho các bé từ 3-5 tuổi
Linh Dua Gang
Từ tháng 10 năm 2019 trở đi văn phòng Nội Các của Nhật Bản đã đưa ra chế độ mới dành cho các em nhỏ trong việc hỗ trợ đi học tại các trường mẫu giáo, nhà trẻ. Các em nhỏ từ độ tuổi 3~5 tuổi sẽ được miễn phí toàn bộ học phí khi tham gia lớp học tại các trường mẫu giáo. Đối với các bạn nhỏ từ 0~2 tuổi thuộc hộ gia đình được miễn thuế cũng sẽ được miễn phí.
※ Lưu ý: Chế độ miễn phí cũng sẽ có giới hạn, ngoài ra sẽ phát sinh những chi phí không được bao gồm.
  • 0 WoW