สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ญี่ปุ่น มีอยู่ที่ไหนบ้าง
エル
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น หรือ ตม. ที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า 出入国在留管理局(shutsu-nyuu-koku-zai-ryuu-kan-ri-kyoku) หรือเรียกสั้นๆว่า นิวกัง(入管) เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่น หน้าที่หลักๆคือควบคุมการเข้าออกประเทศญี่ปุ่นของคนญี่ปุ่นและคนต่างชาติ จัดการสถานะการพำนักอาศัยในญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ ระงับการพำนักอาศัยในญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ และดำเนินการอนุมัติสถานะผู้ลี้ภัยที่ต้องการมาอาศัยในประเทศญี่ปุ่น
  • 4 WoW
エル
อย่างที่ทราบกันดีว่าชาวต่างชาติที่ต้องการอาศัยในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมายจะต้องทำเรื่องขอสถานะพำนักในญี่ปุ่น(在留資格)ผ่านทางนิวกัง เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วชาวต่างชาติทุกคนจะได้รับไซริวการ์ด(在留カード)ที่จะระบุระยะเวลาที่อนุมัติให้พำนักอาศัยได้ หากมีความประสงค์ที่จะอยู่ในญี่ปุ่นเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดจะต้องทำเรื่องขอต่อระยะเวลาพำนัก(在留資格更新)เพื่อที่จะอาศัยในประเทศญี่ปุ่นต่อได้
  • 2 WoW
エル
หากไม่ได้ทำการขอต่ออายุการพำนักก่อน หรือได้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเกินกว่าเวลาที่ระบุในไซริวการ์ดแล้ว จะถือว่าบุคคลนั้นได้พำนักอาศัยในญี่ปุ่นเกินกำหนดและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายญี่ปุ่น บทลงโทษหนักสุดคือการโดนเนรเทศให้ออกนอกญี่ปุ่นและไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีกเป็นเวลา 5 ปี
  • 1 WoW
エル
หากรู้ว่าสถานะพำนัก(ขอเรียกสั้นๆว่า "วีซ่า")กำลังจะหมด ต้องรีบดำเนินการขอต่ออายุที่นิวกังใกล้บ้านของคุณนะคะ!!

ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะมีสาขาใหญ่ตั้งอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น และยังมีสาขาย่อยตามแต่ละภูมิภาคด้วย
  • 1 WoW
エル
Regional Immigration Services Bureau สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเมืองใหญ่
1.Sapporo
2.Sendai
3.Tokyo
4.Nagoya
5.Osaka
6.Hiroshima
7.Takamatsu
8.Fukuoka
  • 1 WoW