Tha-009タイの輸出額が4年ぶりに増えた มูลค่าการส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นในรอบสี่ปี
Noony
バンコク=小谷洋司】タイ商業省は24日、2016年の輸出額が前年比0.5%増の2153億2660万ドル約24兆4000億円になったと発表した。
小幅ながらも4年ぶりに増えた。
商業省は17年も2.5~3.5%の伸びを見込むとした一方、米国新政権の通商政策をリスク要因に挙げた。
กระทรวงพาณิชย์ของไทยระบุเมื่อวันที่ 24 เดือนมกราคมว่า
มูลค่าการส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.5% หรือคิดเป็นประมาณ 2ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในรอบสี่ปี
กระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวอีกว่า ในปี 2560 แม้ว่าจะมีแนวโน้มว่ามูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นอีก 2.5-3.5%
แต่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ของสหรัฐฯก็อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อมูลค่าการส่งออกของไทยได้
  • 0 WoW