【Event】Lần 1 Buổi tiệc Tết thân hữu Việt Nhật

Lần 1 Buổi tiệc Tết thân hữu Việt-Nhật
Giao lưu với du học sinh Việt Nam    


Tổ chức
Công ty cổ phần Việt-Nhật


Đồng tổ chức
Học viện Ehle


Đơn vị hỗ trợ
 
Công ty cổ phần Morikosan  (Website WA.SA.Bi.


Thời gian
Ngày 1 tháng 2 năm 2019thứ 61600 ~ 18:00


Địa điểm
Tầng 9 Namba Midosuji Hall 大阪市中央区難波4丁目2−1


Chi phí 
Miễn phí cho du học sinh (Khác: 3000 yên) Chương trình

15:30∼16:00  Tiếp tân

16:00∼16:05  Giới thiệu về chương trình

16:05∼16:15  Phần phát biểu:

      Chủ tịch học viện Ehle Ngài Hasekawa Keiichi 
 
  Giám đốc điều hành kiêm CEO Công ty cổ phần Việt-Nhật   Moriguchi Natsumi 

16:15∼17:00  Phần thi Karaoke

17:00∼17:10  Trao thưởng

17:10∼17:40  Tiệc thân mật
17:40∼18:00  Lời chào bế mạc

【Event】Lần 1 Buổi tiệc Tết thân hữu Việt Nhậtの開催予定
2019-02-01