【2019/09/04】 Hội thảo cộng sinh với nhân sự nước ngoài và hội giao lưu
Hội thảo cộng sinh với nhân sự nước ngoài và hội giao lưu》


Học về những kiến thức cơ bản liên quan đến tiếp nhận người nước ngoài như du học sinh, thực tập sinh.

Tổ chức hội giao lưu giữa người thuyết trình với người nước ngoài như du học sinh tham gia ngày hôm đó.


Tổ chức, đồng tổ chức

   Tổ chức            : Công ty báo Mainichi, Phủ Osaka, Hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản

   Đồng tổ chức    : Trường EHLE, Ngân hàng tín dụng Osaka City

   Ủng hộ              : Liên hợp hội kinh tế Kansai

   Hợp tác             : Công ty cổ phần MORIKOSAN


Thời gian

    Ngày 4 tháng 9 năm 2019( thứ 4) 13:30~16:30 (Bắt đầu tiếp tân từ 13 giờ)

    (Thời gian tham gia tự do.Những bạn chỉ muốn tham gia hội giao lưu,các bạn có thể tham gia sau 15 giờ.)


Địa điểm

    大阪シティ信用金庫 本店2階ホール

    (Tàu Keihan, line sakaisuji ga 北浜 cổng ra số 21)


Đối tượng

    Du học sinh: giới hạn 30 người.


【Phần 1】

    ・Nói về kiến thức cơ bản liên quan đến tiếp nhận người nước ngoài cũng như tư cách lưu trú(visa)

    ・Nói về kinh nghiệm của các công ty sử dụng nhiều nguồn nhân lực nước ngoài~ từ khi tiếp nhận đến khi vào công ty làm việc~

    ・Nói về những diểm mấu chốt, quan trọng khi tiếp nhận thực tập sinh~Cách chọn, cách dùng tổ chức giám sát tốt~

    ・Nói về ưu điểm khi tiếp nhận du học sinh nước ngoài và lộ trình tiếp nhận~Ví dụ thức tế của các trường senmon~

    ・Nói về trải nghiệm của các bạn đã từng là du học sinh hiện đang làm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


【Phần 2】

    ・Cuộc trò chuyện công khai và hội giao lưu


★★ 申込みは終了しました ★★