【Làm việc ở Nhật!】 Bạn có muốn WA. SA. Bi. tư vấn về Kỹ năng đặc định không?


Bạn có muốn

WA. SA. Bi. tư vấn

về Kỹ năng đặc định không?


WA. SA. Bi. hỗ trợ 

những bạn người nước ngoài

muốn làm Kỹ năng đặc định tìm việc làm!
Kỹ năng đặc định là

tên của tư cách làm việc ở Nhật.

Hiện nay, Nhật Bản đang thiếu

lao động làm việc trong các ngành ①~⑫.
Hộ lý - Điều dưỡng


Vệ sinh toà nhà


Gia công vật liệu - Chế tạo máy móc sản xuất - Điện - thông tin điện tử


Xây dựng


Công nghiệp đóng tàu


Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô


Hàng không


Khách sạn, dịch vụ lưu trú


Nông nghiệp


Ngư nghiệp


Chế biến thực phẩm, sản xuất đồ uống


Dịch vụ ăn uống

Nếu bạn chọn công việc 

nằm trong 12 ngành nghề này

cơ hội làm việc ở Nhật của bạn rất cao!


Những bạn muốn làm việc ở Nhật

Những bạn có quan tâm

Các bạn có muốn nhận tư vấn từ WA. SA. Bi. không?