《就活》Presentation Seminar

170726Presentation-Seminar(JPN)
翻訳:한국어 / 简体中文 / Tiếng Việt

Presentation Seminar

プレゼンは就職してからもずっと行なうものです。
今からその方法を覚えると就職活動、そして就職してからも役に立ちますよ♪
2017年5月27日(土)に開催した「ENMUSUBi」でプレゼンをした留学生の多くが最終面接に進んでいます。チャンスは自分でつかみましょう!


《参加対象》
①9月8日(金)「ENMUSUBi-自己プレゼン会+合同説明会-」で
 「プレゼンテーション」をしたい人
 ※プレゼンをしたい人はこのイベントに必ず参加してください

②日本語でのプレゼンの作り方・プレゼンの方法がわからない人
application

☆☆セミナー詳細案内☆☆

【日程】
 2017年8月3日(木) 
 受付9:00〜  開始9:30〜終了12:00

【スケジュール】
 9:30〜10:30   プレゼンの仕方・資料作成方法
 10:30〜11:30  資料作成(個別指導)

【対 象 者】
 外国人留学生(学年は問いません、特定活動中の人もOK)

【開催場所】
 森興産 セミナールーム 
 大阪市中央区南船場1-4-11 モリビル4階

【料金】
 無料

application

ご不明な点・ご質問はWA.SA.Bi.の【お問い合わせ】ページまでお願いします。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

프리젠테이션 세미나


프레젠테이션은 취업한 후에도 계속 하게됩니다.
지금부터 그 방법을 익혀두면 앞으로 있을 취직활동과 취직한 후에 하게 될 프레젠테이션에서도 유용하게 쓰일 것입니다 ♪
2017 년 5 월 27 일 (토)에 개최했던 'ENMUSUBi'에서 프레젠테이션을 했었던 학생들의 대부분은 현재 최종면접까지 진행되었습니다. 기회는 스스로 잡읍시다!


《참가 대상자》
① 9 월 8 일 (금) 에 열리는「유학생을 위한 취업 활동 이벤트 ~ENMUSUBi~ "에서 "자기 PR"을 하고 싶으신 분
 ※ 자기 PR을 하고 싶으신 분은 7월 26일에 열리는 세미나에 반드시 참가하셔야 합니다! ! !

② 일본어로 ppt를 어떻게 만들면 좋을지 혹은 어떻게 발표하면 좋을지 모르겠는 분
application

☆☆ 세미나 상세 안내 ☆☆

【개 최 일 시】
 2017 년 8 월 3 일 (목)
 접수 9 : 00 ~ 시작 9 : 30 ~ 종료 12:00

【당일 스케쥴】
 9 : 30~10 : 30 프리젠테이션 방법 · 자료 작성 방법
 10 : 30~11 : 30 자료 작성 (개별지도)

【대 상 자】
 외국인 유학생 (학년은 상관없습니다. 특정 활동 비자인 사람도 OK)

【개 최 장 소】
 MORI KOSAN Co.,Ltd. seminar room 
 Mori Bldg 4F,1-4-11,Minamisemba Chuou-ku,Osaka

【참 가 비】
 무료

application

불명확한 점이나 문의사항이 있으신 경우에는 WA.SA.Bi.의 [お問い合わせ:문의] 페이지에서 문의해주세요.


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自我发表说明会


发表是在成为社会人后经常会使用到的一种技巧。掌握这种技巧,不仅对现在的就职
活动,甚至在今后的工作中也能起到帮助♪
2017年5月27日(周六)举办的「ENMUSUBi」中发表的众多留学生以获得公司的内定。机会是靠自己抓住的!!!


《参加对象》
①想在9月8日(周五)「属于留学生的合同说明会~ENMUSUBi〜」,向企业老板「展现自我风采」的人
 ※想参加发表的人,7/26的说明会必须参加!!!

②想知道如果用日语制作PPT的人,教你PPT的制作方法
application

☆☆说明会的详细安排☆☆

【举办日期】
 2017年8月3日(周四) 
 受理时间9:00〜  开始9:30〜结束12:00

【当天流程】
 9:30〜10:30   如何发表的说明・资料的制作方法
 10:30〜11:30  资料的制作方法(个别辅导)

【参加对象】
 外国人留学生(不问学年、特定活动的同学也可以参加)

【举办地点】
 森興産 工作室 
 Mori Bldg 4F,1-4-11,Minamisemba Chuou-ku,Osaka

【参加费用】
 免费

application

有不明白或有疑问,请在WA.SA.Bi.【咨询处】留言ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


Hội thảo Thuyết trình


※Phần thuyết trình tự giới thiệu sẽ có trong suốt quá trình bạn xin việc, ngay từ bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình hiểu phương pháp làm thuyết trình sẽ rất có ích cho quá trình xin việc của bạn sau này♪
Các bạn du học sinh đã tham dự vào chương trình “ENMUSUBI" lần trước nay đã đi tới vòng phỏng vấn cuối cùng. Các bạn cũng hãy nắm bắt lấy cơ hội cho chính mình trong lần này nhé!


《Đối tượng tham gia》
①Các bạn muốn tham dự vào phần “Tự giới thiệu" tại “Chương trình hội thảo xin việc cho du học sinh ENMUSUBI” vào ngày 8 tháng 9 (thứ sáu)
 ※Các bạn muốn tham dự vào phần tự giới thiệu bản thân vào ngày mùng 9 tháng 8 này nhất thiết cần tham dự vào chương trình ngày 26 tháng 7!!!

②Các bạn còn chưa rõ cách làm thuyết trình, cách tạo lập một bài thuyết trình bằng tiếng Nhật
application

☆☆Hướng dẫn chi tiết Hội thảo☆☆

【Ngày giờ tổ chức】
 ngày 3 tháng 8 năm 2017 (thứ 5) 
 Giờ tiếp tân9:00〜  Bắt đầu9:30〜Kết thúc12:00

【Lịch trình】
 9:30〜10:30  Cách viết bài tự giới thiệu - Cách nói thuyết trình 
 10:30〜11:30  Luyện tập(Hướng dẫn từng cá nhân)

【Đối tượng tham dự】
 Các bạn du học sinh nước ngoài(Các bạn còn đang đi học bất kể niên khoá và trình độ, kể cả các bạn đang trong quá trình xin việc)

【Địa điểm tổ chức】
 Công ty Morikosan - Phòng Hội thảo 
 Mori Bldg 4F,1-4-11,Minamisemba Chuou-ku,Osaka

【Chi phí tham dự】
 MIỄN PHÍ

application

Mọi câu hỏi - thắc mắc xin gửi tới phần 【お問い合わせ】tại website WA.SA.Bi.