แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนใหม่

=จำเป็นต้องกรอก
WA.SA.Bi. เป็นเว็บไซต์สำหรับชาวต่างชาติ, คนญี่ปุ่นที่มาจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น, สถาบันการศึกษาที่มีนักเรียนต่างชาติ, และบริษัทที่มีการจ้างงานชาวต่างชาติ
ไม่สามารถให้บริการการลงทะเบียนของผู้ที่มาจากอุตสาหกรรมธุรกิจจัดหางานและสนับสนุนชาวต่างชาติแก่บริษัทต่างๆที่คล้ายคลึงกัน

กรุณาตรวจสอบอีเมลล์และกรอกรหัสยืนยันที่คุณได้รับ
th
รหัสยืนยัน

เมื่อทำการกดปุ่มด้านบน รหัสยืนยันจะถูกส่งไปยังอีเมลล์ของคุณ
ในกรณีที่คุณไม่ได้รับรหัสดังกล่าว กรุณาตรวจสอบอีเมลล์ที่ใช้ในการลงทะเบียนอีกครั้ง หากอีเมลล์ผิดพลาดกรุณากรอกอีเมลล์ใหม่ที่ถูกต้อง

※โปรดกรอกข้อมูลให้ตรงกับ Residence card

ชื่อสถานศึกษา:
ชื่อสถานศึกษา:
ชื่อสถานศึกษา:
ชื่อของเพื่อน:
ชื่อบริษัท