Bản đăng kí mới

=Bắt buộc
Các bạn người nước ngoài, người Nhật gốc nước ngoài, các cơ quan giáo dục hỗ trợ du học sinh, các doanh nghiệp tuyển dụng người nước ngoài có thể đăng ký trở thành thành viên, đối tác của WA. SA. Bi..
Chúng tôi xin phép từ chối đăng ký của những doanh nghiệp giới thiệu việc làm, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nước ngoài.

Nhập mã xác nhận bạn đã nhận được ở email.
vi
Mã xác nhận

Sau khi bấm nút trên, một mã xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email của bạn.
Nếu bạn không nhận được mã, bạn có thể đã nhập nhầm địa chỉ email.
Vui lòng kiểm tra và nhập lại địa chỉ email chính xác.

※Xin hãy ghi tên của bạn giống với tên được ghi trên Thẻ Ngoại Kiều

Tên trường:
Tên trường:
Tên trường:
Tên của người bạn đó
Tên của nơi làm việc hiện tại