・วีซ่าทักษะเฉพาะทาง(Tokutei Ginou(ทำงานในญี่ปุ่น))