ページ記事
COVID-19について外国語で相談できるところ
2020年04月17日(金) 14:22

COVID-19について外国語で相談できるところ

WoW

translation(English) translation(simp-china) translation(Viet) translation(Hangle) translation(Thai) translation(ID)

大阪府国際交流財団(OFIX)が、大阪府おおさかふんでいる 外国人がいこくじんからの 相談そうだんけつけています。

English、中文、한국어、Português、Español、Tiếng Việt、Filipino、ภาษาไทย、Bahasa Indonesia、नेपाली、日本語で 対応たいおうしています。

大阪府おおさかふ 外国人がいこくじん 情報じょうほう コーナー
Tel. 06-6941-2297

相談そうだんが できる 時間じかん:
 月曜日・金曜日⇒9:00〜20:00(祝日除く)
 火曜日・水曜日・木曜日⇒9:00〜17:30(祝日除く)
 1か月のうち2回目と4回目の日曜日⇒13:00〜17:00

※「私は コロナウイルスに かかっていますか?」というような、病気びょうき診断しんだんについては こたえられません。


The Osaka Foundation of International Exchange (OFIX) is open for consultations from foreign residents of Osaka.

Multilingual support is available. (English, Chinese, Korean, Portugese, Spanish, Vietnamese, Filipino, Thai, Indonesian, Nepalese and Japanese)

Information for Foreign Residents of Osaka
Tel. 06-6491-2297

Consultation Hours:
 Mon & Fri ⇒ 9:00~20:00 (excluding Sun & PH)
 Tue, Wed & Thu ⇒ 9:00~17:30 (excluding Sun & PH)
 2nd & 4th Sun of every month ⇒ 13:00~17:00

※Note that the staff have no medical expertise so they will not be able to answer questions regarding diagnosis like "Have I been infected with coronavirus?"


大阪府国际交流财团(OFIX)为居住在大阪府的外国人设置了询问中心。

English、中文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、越南语、菲律宾语、泰语、印尼语、尼泊尔语、日语均有对应服务。

大阪府 外国人 信息角
Tel. 06-6941-2297

可以咨询的时间 :
 周一・周五⇒9:00〜20:00(节假日除外)
 周二・周三・周四⇒9:00〜17:30(节假日除外)
 1个月之中第2个和第4个周日⇒13:00〜17:00

※关于「我是不是感染了新冠病毒了?」这种有关疾病诊断的提问,恕我们无法回答。


Tổ chức Giao lưu quốc tế Osaka đang tiếp nhận câu hỏi và tư vấn cho những bạn người nước ngoài đang sinh sống tại phủ Osaka.

Tại đây có hỗ trợ các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Filipino, tiếng Thái, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Nepal và tiếng Nhật.

Quầy thông tin cho người nước ngoài:
Số điện thoại: 06-6941-2297

Thời gian có thể gọi điện hỏi tư vấn:
Thứ 2 & thứ 6: 9:00~20:00 (không bao gồm ngày lễ)
Thứ 3, thứ 4 & thứ 5: 9:00~17:30 ( không bao gồm ngày lễ)
Chủ nhật tuần thứ 2 & tuần thứ 4 của tháng: 13:00~17:00

*Chú ý: Vì các nhân viên ở bộ phận tư vấn không phải là các bác sĩ nên đối với các câu hỏi như "Tôi bị nhiễm Corona phải không" sẽ không thể được giải đáp


"오사카부 국제 교류 재단 (OFIX)"가 오사카에 살고 계신 외국 분들을 대상으로 코로나 바이러스에 대한 상담을 접수하고 있습니다.

《상담 접수 - 오사카부 외국인 정보 코너》
 ■Tel : 06-6941-2297(*한국어로 상담 가능)

 ■상담 가능 시간 :
  월요일 · 금요일 ⇒ 09:00~20:00 (공휴일 제외)
  화요일 · 수요일 · 목요일 ⇒ 09:00~17:30 (공휴일 제외)
  매달 두 번째・네 번째 일요일 ⇒ 13:00~17:00

※ "제가 코로나 바이러스에 걸린 건가요?"와 같은 질문에는 (병원이 아니기 때문에) 답해드릴 수 없습니다.


Osaka Foundation of International Exchange(OFIX)
เปิดบริการให้คำปรึกษาต่อชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในโอซาก้า

โดยมีการเปิดให้คำปรึกษาในหลากหลายภาษา ดังนี้
ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาเกาหลี,ภาษาโปรตุเกส ,ภาษาสเปน ,ภาษาเวียดนาม ,ภาษาฟิลิปินส์ ,ภาษาไทย ,ภาษาอินโดนิเซีย ,ภาษาเนปาล และ ภาษาญี่ปุ่น

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์ให้คำปรึกษาชาวต่างชาติในโอซาก้า
Tel. 06-6941-2297

เวลาทำการ:
 วันจันทร์และวันศุกร์⇒9:00〜20:00(ยกเว้นวันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
 วันอังคาร,วันพุธและวันพฤหัสบดี⇒9:00〜17:30(ยกเว้นวันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
 
วันอาทิตย์ที่2 และ 4 ของเดือน⇒13:00〜17:00

※เนื่องจาก OFIX ไม่ใช่สถาบันทางการแพทย์ จึงไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการติดเชื้อของคุณได้


Osaka International Foundation (OFIX) menerima konsultasi dari Orang Asing yang tinggal di Osaka.

Melayani dalam 11 Bahasa,
(English、中文、한국어、Português、Español、Tiếng Việt、Filipino、ภาษาไทย、Bahasa Indonesia、नेपाली、日本語)

Pusat Informasi Orang Luar Negeri, Osaka
Tel. 06-6941-2297

Jam Operasional :
 Senin & Jumat ⇒9:00〜20:00(kecuali Hari Libur)
 Selasa, Rabu, dan Kamis ⇒9:00〜17:30(kecuali Hari Libur)
 MInggu ke-2 dan ke-4, Hari Minggu ⇒13:00〜17:00

※ Staf tidak memiliki keahlian medis sehingga Kami tidak bisa menjawab pertanyaan perihal Diagnosis Penyakit, seperti "Apakah saya terinfeksi Corona atau tidak?".