NEWS
2020年06月10日(水) 15:53

2020年6月10日 日本経済新聞

南都コンサルティング株式会社様とWA.SA.Bi.の業務提携について、日本経済新聞に掲載されました!


WA.SA.Bi. was featured in The Nikkei for our partnership with Nanto Consulting!


난토컨설팅주식회사와 WA.SA.Bi.의 업무제휴에 대한 내용이 일본경제신문에 게재되었습니다!


Trên báo Nikkei đã đưa tin tức về sự hợp tác kinh doanh giữa WA.SA.Bi. và công ty TNHH Nanto Consulting


ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง Nanto Consulting Co. , Ltd. และ WA.SA.Bi. ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Nihon Keizai !


南都咨询株式会社和WA.SA.Bi.的业务合作,刊登在日本经济新闻上了!


WA.SA.Bi telah diterbitkan di Nikkei Shinbun mengenai Business Partnership antara Nanto Consulting dengan WA.SA.Bi.


關於南都諮詢株式會社和WA,SA,BI的業務合作,刊登在日本經濟新聞上了!


2020年6月10日 10:00
button