【Part-time Positions】160. Hotel Room Service Attendant

[日本語] [简体中文] [English] [Tiếng Việt]


【アルバイト】
ホテルでのベッドメイキング・清掃

・採用人数
 10名

・働く場所
 南港のホテル(大阪)

・仕事の内容
 ベッドメイキングと清掃作業

・時期
 7月と8月(夏休み中に40時間勤務)
 *8月のみも可能

・時間
 10時〜15時(30分休憩)
 *時短勤務も可能です(ご相談受けます)

・時給
 1,100円〜1,300円と交通費支給 

・国籍は問わない(日本語がまだ苦手でもOK!)
 友達同士での参加もどうぞ!

〜〜〜〜〜↓申込み↓〜〜〜〜〜


【打工】
宾馆整理床铺・清扫

・招聘人数
 10人

・工作地点
 南港的宾馆 (Osaka)

・工作内容
 整理床铺和清扫

・时期
 7月和8月(暑假期间可以上班40小时)
 *只有8月也可以

・时间
 10点〜15点(30分休息)
 *可以短时间出勤(可以商量)

・工资/时给
 1,100日元〜1,300日元和交通费 

・不限国籍(不太懂日语也OK!)
欢迎带朋友一起来上班!

〜〜〜〜〜↓REGISTER↓〜〜〜〜〜


【Part-time Positions】
Hotel Room Service Attendant

・Hiring Quota
 10

・Workplace
 Hotel in Nanko (Osaka)

・Job Description
 Bed-making, cleaning

・Period
 July and August(max 40 hours of work allowed during summer break)
 *or just August

・Working hours
 10:00~15:00(30 minutes break)
 *Shorter work hours are negotiable

・Wage
 1,100~1,300 yen (transport expenses will be provided separately) 

・All nationalities welcome(Japanese language proficiency not required!)
 Bring your friends on board!

〜〜〜〜〜↓REGISTER↓〜〜〜〜〜


【Việc làm bán thời gian 】
Dọn dẹp, làm giường tại khách sạn

・Số lượng tuyển dụng
 10 người

・Địa điểm làm việc
 南港のホテル Khách sạn tại Nankou (Osaka)

・Nội dung công việc
 Những công việc dọn dẹp và làm giường tại khách sạn

・Thời gian
 Tháng 7 và tháng 8(Có thể làm 40 tiếng 1 tuần trong kì nghỉ hè)
 *Chỉ làm tháng 8 cũng có thể đăng kí

・Thời gian
 10:00〜15:00(Giải lao 30 phút)
 *Có thể làm thời gian ngắn hơn(Hãy liên lạc để trao đổi thêm)

・Lương
 1,100yên〜1,300yên và hỗ trợ đi lại

・Không quan trọng quốc tịch(Những bạn tiếng Nhật còn kém vẫn có thể đăng kí!)
 Các bạn cũng có thể đăng kí cùng bạn bè!


★応募は終わりました★
ありがとうございました!